Hoa Kỳ tiếp tục duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt Nam, đạt 2,8 tỷ USD, chiếm tới 41% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của cả nước, tăng 6,93% so với năm 2015.Xem thêm
We always comply Quality is our top priority in the production process. We always comply with strict and demanding requirements of customers to ensure the highest quality to products...Xem thêm
Quality is our top priority in the production process. We always comply with strict and demanding requirements of customers to ensure the highest quality to products...Xem thêm
EN | VN